Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-690334

Verberg menu  
 

Kijk naar onze video's over afvallen en laat je informeren!

Disclaimer-privacyverklaring

Copyrights
Op alle door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.
Een bezoeker van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in WELenZIJN Centrum voor Gezondheid opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid, ook niet via een eigen netwerk.

Persoonlijke gegevens
De gebruiker accepteert dat de door hem aangereikte, of in de toekomst aan te reiken, persoonlijke gegevens in een elektronisch bestand kunnen worden opgeslagen. De geregistreerde gegevens kunnen worden gebruikt voor de realisatie van statistieken, de verzending van publiciteitsberichten conform de voorkeuren van de gebruiker, de administratie van de diensten, het beheersen van incidenten. WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is verantwoordelijk voor deze bestanden. De rechthebbende heeft op elk moment het recht op toegang tot de betreffende bestanden, waarbij deze zijn rechten kan uit oefenen wat betreft rectificatie, verwijdering, en inzage zoals beschreven in de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens. Hiertoe dient de rechthebbende een door hem ondertekend verzoek met zijn adresgegevens toe te sturen, opdat WELenZIJN Centrum voor Gezondheid de bevestiging hiervan kan retourneren. De rechthebbende van de gegevens geeft op uitdrukkelijke wijze toestemming voor het gebruik van de gegevens voor de voorheen genoemde doeleinden door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid en al zijn filialen of onderdelen, zowel als door die bedrijven of instellingen die nodig zijn voor het verlenen van dezelfde diensten en producten zoals door de gebruiker verzocht.


Lees de ervarings verhalen van onze klanten
Wil je een afspraak maken of meer informatie?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek
 
Bel: 0318-690334
Lokaal tarief, geopend tijdens kantooruren