Specialist in het bestrijden van welvaartsziekten

Disclaimer-privacyverklaring

Copyrights
Op alle door WELenZIJN Centrum voor Gezondheid verstrekte informatie, op de website aanwezige voorzieningen en op de vormgeving van de website is copyright van toepassing met uitzondering van die zaken waarbij uitdrukkelijk is vermeld dat het copyright bij een ander berust.
Een bezoeker van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in WELenZIJN Centrum voor Gezondheid opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid, ook niet via een eigen netwerk.

Persoonlijke gegevens
WELenZIJN Centrum voor Gezondheid hecht veel belang aan de privacy van haar cliënten en bezoekers aan de website. Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Verwerken van persoonsgegevens
Op onze website zijn contactformulieren opgenomen. In deze contactformulieren kunt u uw persoonsgegevens invullen. Deze gegevens zullen wij gebruiken om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw verstuurde bericht. Tevens kunt u zich via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. De gegevens die u hier invult zullen wij alleen gebruiken voor het versturen van onze nieuwsbrief. U kunt zich ten allen tijde uitschrijven voor deze nieuwsbrief. Hiervoor kunt u gebruik maken van de afmeldknop in de nieuwsbrief. Alle gegevens die door de website wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Hoe lang we gegevens bewaren
WELenZIJN Centrum voor Gezondheid zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld en houdt zich daarbij aan de wettelijke termijnen.

Delen met anderen
WELenZIJN Centrum voor Gezondheid verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek
De website van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid deelt geen analytische cookies met derden. Wel registreren wij uw locatie, internetbrowser en type apparaat waar u onze website mee bezoek. Deze gegevens gebruiken wij om de inrichting van onze website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens gebruikt worden om meer gerichte informatie op de website te zetten.

PRIVACYVERKLARING

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar WELenZIJN Centrum voor Gezondheid, Vening Meineszstraat 9, 6717 AJ Ede. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. WELenZIJN Centrum voor Gezondhid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
WELenZIJN Centrum voor Gezondheid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via telefoonnummer 0318 – 69 03 34.

WELenZIJN Centrum voor Gezondheid en andere websites
Op deze website treft u een aantal links aan naar andere websites. WELenZIJN Centrum voor Gezondheid is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Wijzigingen
WELenZIJN Centrum voor Gezondheid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor het privacybeleid van WELenZIJN Centrum voor Gezondheid.