Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies
Geen probleem
Liever niet
Onze cookies
Gezondheid slagaders aantoonbaar verbeteren en risico’s verkleinen

Cholesterol

Wat is cholesterol, waar komt het vandaan, waar dient het voor en is het nu schadelijk of juist wenselijk?

Wat is cholesterol?
Cholesterol komt uit het Grieks. Chole (gal) en stereos (vast). De link met Gal is dat gal en galstenen voornamelijk uit cholesterol bestaan (+/- 80%). Cholesterol is een vetachtige stof wat valt binnen de subgroep steroïden welke weer vallen onder de hoofdgroep lipiden (vetten). Cholesterol is een vet.

Vet (lipiden) zijn onder te verdelen in 3 groepen;

  1. Triglyceriden (de zogenaamde vetzuren bedoeld als energie en reservebrandstof)
  2. Fosfolipiden (bouwstenen voor lichaamscellen en celmembranen)
  3. Steroïden (onder andere cholesterol)

Cholesterol is een noodzakelijk bestanddeel voor het gezond houden en functioneren van alle lichaamscellen en celmembranen (beschermende omhulsel van  een cel), het is nodig voor de productie van gal (groengele stof die nodig is bij het verteren van vetten en vitaminen), steroïdhormonen (vetachtige hormonen zoals geslachtshormonen en bijnierhormonen) en vitamine D. Cholesterol is enorm belangrijk voor het goed functioneren van onze bijnieren, het zenuwstelsel en de hersenen.

Wist je dat onze hersenen voor ongeveer 8% uit cholesterol bestaan? En wist je dat moedermelk rijk is aan cholesterol? Baby’s hebben namelijk cholesterol nodig voor de ontwikkeling van de hersenen en het zenuwstelsel.

Waar komt cholesterol vandaan?
Cholesterol wordt op twee verschillende manieren in de bloedstroom gebracht. Via de voeding (exogene cholesterol) en het wordt geproduceerd in de lever (endogene cholesterol).

1. Exogene cholesterol (via de voeding)
In de darmen worden cholesterol en triglyceriden (vet voor onze energie en reservebrandstof), afkomstig uit de voeding, ingekapseld in chylomicronen* waar het via de lymfe terecht komt in de bloedstroom.
De chylomicronen circuleren door het lichaam en leveren daar waar nodig de triglyceriden (vet) af aan het weefsel die dit nodig heeft voor energie en opslag.
De chylomicronen worden langzaam ontdaan van de triglyceriden in de spieren voor energievoorziening en als reservebrandstof. De chylomicronen krimpen naarmate er meer triglyceriden aan onttrokken worden. Van het oppervlaktemateriaal van de chylomicronen wordt een deel (apolipoproteïnen, fosfolipiden en cholesterol) overgebracht naar het HDL. Van het chylomicron blijft een restmateriaal over die in de lever opgenomen en verteerd wordt.

*Cholesterol is slecht oplosbaar in water. Aangezien bloed een vloeistof is op waterbasis wordt het cholesterol verpakt in chylomicronen (eiwitten en specifieke vetdeeltjes die wel oplosbaar zijn in water). Op deze manier kan het cholesterol getransporteerd worden in het bloed.
Chylomicronen bestaan voor 84% uit triglyceriden, 8% cholesterol en minder dan 2% eiwitten.

2. Endogene cholesterol (productie in de lever)
Naast de exogene cholesterol wordt er in de lever ook cholesterol gemaakt. Deze endogene cholesterol wordt samen met triglyceriden gewonnen uit glucose (koolhydraten) die vanuit de darmen via de bloedstroom in de lever wordt toegelaten.
In de lever wordt glucose omgevormd naar triglyceride (vet voor onze energie en reservebrandstof) en met gebruikmaking van het enzym HMG-CoA reductase ook naar cholesterol.
Hier is ook het moment waar met medicijnen (statines) de productie van cholesterol geremd wordt. Dit door de werking van het enzym HMG-CoA reductase tegen te gaan.
De triglyceriden worden samen met de cholesterol verpakt in 2 verschillende lipoproteïnen namelijk VLDL (very low density lipoprotein) en zogenaamde lege-HDL en in de bloedstroom gebracht.
VLDL bestaat voor ongeveer 50% uit triglyceriden, 22% uit cholesterol en 10% eiwitten.
De lege-HDL heeft als functie het (overtollige) cholesterol uit het lichaam op te nemen en terug te brengen naar de lever waar het wordt hergebruikt of via de darmen wordt afgevoerd. De VLDL  levert, net als de eerdere besproken chylomicronen daar waar nodig de triglyceriden (vet) af aan het weefsel die dit nodig heeft voor energie en opslag.
In dit weefsel wordt door lipase (afbreken van triglyceriden in vetzuren) vetzuren onttrokken aan de VLDL. Hierdoor veranderd het VLDL in IDL (intermediate density lipoprotein). De IDL veranderd door circulatie in LDL (low density lipoprotein). De taak van LDL is hoofdzakelijk het transporteren van cholesterol naar weefsel. LDL bestaat voor een groot deel uit cholesterol. Ons lichaam heeft cholesterol nodig onder andere voor het maken van hormonen en voor het behouden van de kwaliteit van de celmembraan. Nadat het LDL het weefsel cholesterol heeft gegeven gaat het weer terug naar de lever waar het of hergebruikt kan gaan worden of afgevoerd wordt via de darmen.

De lever heeft een hele belangrijke functie met betrekking tot de gehele cholesterol cyclus en het regelen hiervan. Hij is in staat cholesterol toe te voegen maar ook weer onttrekken aan het lichaam.

Chylomicronen, VLDL, IDL, LDL en HDL verschillen onderling van vorm, samenstelling en grootte. Hebben in het lichaam allemaal een andere specifieke functie maar het cholesterol in deze deeltjes is altijd hetzelfde.

De bewering dat er goed en slecht cholesterol bestaat is onjuist. Cholesterol is er maar in 1 variant namelijk cholesterol (C27H48O)!

Zoals al eerder vermeld heeft cholesterol meerdere belangrijk functies in ons lichaam;

Cholesterol als basisonderdeel voor al de lichaamscellen.
Ongeveer 90% van alle cholesterol in het lichaam zit in de lichaamscellen opgeslagen. Het is een bepalende factor voor het goed functioneren van de cellen en dan met name de celmembraan. Cholesterol zorgt dat de celmembraan soepel en sterk blijft. Gebrek aan cholesterol betekend verzwakking van de gezonde cel functies, het immuunsysteem en werkt de kans van het ontstaan van kanker in de hand.

Productie van gal in de lever.
De lever produceert gal die in verdikte vorm in de galblaas wordt opgeslagen. Gal bestaat uit water, galzouten, cholesterol en bilirubine. Het overgrote deel van de door de lever geproduceerde cholesterol (+/- 80%) wordt gebruikt voor de vorming van gal. Gal zorgt ervoor dat vetten opgelost kunnen worden in de darmen zodat er een homogene massa ontstaat die makkelijker verteerd kan worden (verteringssap). Gal zorgt er ook voor dat de vet-oplosbare vitaminen beter opgenomen kunnen worden. Gal stimuleert de afscheiding van water in de dikke darm waardoor de transport van de darminhoud wordt bevorderd. Gebrek aan cholesterol leidt tot obstipatie in alle mogelijke gradaties.

Productie van het hormoon cortisol.
Cortisol wordt in de bijnieren geproduceerd uit de grondstof cholesterol en is het belangrijkste stresshormoon. Cortisol fungeert al sleutelrol in de regulering van al de mentale en fysieke activiteiten. Cortisol stabiliseert de hartfunctie en de bloedsomloop en verhoogt als nodig de bloeddruk. Een verhoogde cholesterolwaarde kan dus in dienst staan van de vraag naar meer cortisol. Dit bijvoorbeeld ten behoeve van bevordering van de genezing. Gebrek aan cholesterol levert direct gevaar op voor de stabiliteit van de hartfunctie en bloedsomloop en verhinderd genezing.

Cholesterol als grondstof voor mannelijke en vrouwelijke hormonen.
De geslachtshormonen androstendion, androsteron en testesteron (mannelijk) en oestron, oestradiol en oestriol (vrouwelijk) worden uit cholesterol gevormd. Ze dienen niet alleen voor de mannelijke potentie en vrouwelijke vruchtbaarheid maar dienen ook als bouwstof voor de vorming van spieren en de prestaties daarvan, opbouw van botstructuur en het regelen van de slaap. Gebrek aan cholesterol schaadt de vruchtbaarheid, verminderd het fysieke prestatievermogen, veroorzaakt schade aan het skelet en leidt tot slaapstoornissen.

Cholesterol en mineralenhuishouding.
Cholesterol is de grondstof voor het hormoon aldosteron en wordt ook in de bijnieren geproduceerd. Het regelt de mineralenhuishouding en heeft een zeer belangrijke rol in het regelen van de zout- en waterbalans in het lichaam en het handhaven van de bloeddruk.

Cholesterol en vitamine D.
Vitamine D wordt onder invloed van zonlicht op de in de huid opgeslagen cholesterol omgezet in vitamine D. Vitamine D is een onmisbaar onderdeel voor de opbouw van het skelet. Een gebrek aan cholesterol kan een tekort aan vitamine D tot gevolg hebben en daarmee vertraagde botgroei bij jongeren en botziekten zoals osteoporose bij volwassenen tot gevolg hebben.

Cholesterol conclusie.
Cholesterol speelt een cruciale rol in veel specifieke zeer belangrijke processen in het lichaam.

Uit de vele onderzoeken die er zijn mbt cholesterol kunnen wij niets anders dan concluderen dat cholesterol een cruciale rol speelt in het lichaam. Sterker nog, zonder cholesterol kunnen wij niet overleven.

Waar komt het dan vandaan dat cholesterol schadelijk is? Al jaren wordt cholesterol aangewezen, samen met een hoge bloeddruk als grootste risicofactor voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten.  
Als wij de gezondheid van mensen op de eerste plek zetten, de ervaring die wij in de afgelopen jaren hebben opgedaan meetellen kunnen wij niet anders dan concluderen dat er op het gebied van cholesterol een enorme medische dwaling gaande is.  Het is bijna niet te bevatten dat met de huidige kennis en wetenschap dit zo gebeurt en toegelaten wordt. Of,… ligt een andere reden ten grondslag? Als we vele critici moeten geloven dan heeft het alleen maar te maken met financieel gewin van grote farmaceutische- en voeding producerende bedrijven.
Misschien wordt dit thema wel het beste beschreven in het boekje “De cholesterol leugen” van prof. Dr. Walter Hartenbach >>, of dit stuk van onderzoeksjournalist auteur Daan de Wit >> , of deze website van Uffe Ravnskov >>, enz, enz.

Misschien zal in de toekomst, net als met de tabaksindustrie gebeurt is de waarheid boven tafel komen en moeten wij niet raar opkijken dat er grote rechtszaken gevoerd gaan worden tegen de farmaceutische- en voedingsindustrie omdat zij omwille financieel gewin willens en wetens mensen ten verkeerd hebben geïnformeerd maar vooral ook onnodig hebben blootgesteld aan serieuze gezondheidsrisico’s.

De conclusie die wij met betrekking tot cholesterol moeten trekken.
Cholesterol speelt een cruciale rol in veel specifieke zeer belangrijke processen in het lichaam. Het toepassen van cholesterol verlagende medicatie kan nadelig en zeer schadelijk zijn voor de gezondheid. Het is niet aan ons om te adviseren te stoppen met cholesterol verlagende medicatie. Die discussie moet worden gevoerd met de voorschrijvende arts of specialist.

Lees meer over hart- en vaatziekten en hoe de gezondheid verbeterd en/of hersteld kan worden >>