Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies
Geen probleem
Liever niet
Onze cookies
Specialist in het bestrijden van welvaartsziekten

BMI

De BMI (Body Mass Index) is een getal die iets zegt over jouw gewicht ten opzichte van de gemiddelde mens van dezelfde lengte. Het is een indicatie maar zegt nog weinig of er eventueel vervetting aanwezig is of niet. Per persoon kunnen de onderlinge verhoudingen in het lichaam tussen skelet, orgaan-, spier-, vetweefsel en water enorm verschillen.

BMI wordt ook wel queteletindex genoemd naar de Belgische astronoom, wiskundige en statisticus Adolphe Quetelet (1796 – 1874) die de Body Mass Index (BMI) in 1835 heeft bedacht.

De waarde van de index is gelijk aan de massa van de persoon (in kilogrammen) gedeeld door de lengte ( in meters) in het kwadraat.

BMI = Gewicht / (lengte²)

Veel belangrijker dan het bepalen van de BMI is het bepalen van de lichaamssamenstelling. Dit is de onderlinge verhouding tussen alle onderdelen in ons lichaam.
De lichaamssamenstelling is een zeer belangrijke bepalende factor voor onze gezondheid. Een gezonde lichaamssamenstelling houdt automatisch een gezond gewicht in.

De lichaamssamenstelling wordt gemeten met een zogenaamde BIA meetapparaat. Er worden zeer veel verschillende BIA metingen aangeboden met veel onderlinge verschillen. Er zijn maar weinig meetapparaten die een juiste meting doen. Belangrijk voor het juiste meten van de lichaamssamenstelling is dat ook daadwerkelijk het gehele lichaam wordt gemeten en niet een deel.