Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies
Geen probleem
Liever niet
Onze cookies
Specialist in het bestrijden van welvaartsziekten

Planten-, vlees- of alles eter?

Is de mens een herbivoor (planteneter), carnivoor (vleeseter) of een omnivoor (alleseter).

Iedereen heeft daar een mening over gebaseerd op overtuigingen, emoties of andere redenen. Wij bij Centrum voor Gezondheid WELenZIJN, kijken hiernaar vanuit het oogpunt gezondheid.

Veel eetpatronen worden nageleefd om religieuze redenen. Toch zijn deze verschillende stromingen allemaal relatief jong. Het hindoeïsme is volgens diverse bronnen de oudste godsdienst en is dan nog  slechts 5 duizend jaar jong.

Laten we eens zonder emotie, aannames en vooroordelen onderzoeken of wij vanuit wetenschap en kennis conclusies kunnen trekken wat een gezond voedingspatroon is voor de mens.

Als we kijken naar voedsel zijn er 3 hoofdgroepen

  1. Herbivoor. Eet 100% planten
  2. Carnivoor. Eet 100% vlees
  3. Omnivoor. Een herbivoor (planteneter) die meer dat 5% dierlijk voedsel eet of een carnivoor (vleeseter) die meer dan 5% planten eet wordt een omnivoor genoemd oftewel een alleseter.

Planteneters
Een planteneter heeft een lang spijsverteringstelsel met een groot volume (hele lange darmen of meerdere magen). Dieren met een relatief grote blinde- en dikke darm inhoud noemen we hindgut fermenters (achterdarm verteerders). Dieren met voormagen noemen we foregut fermenters (voordarmverteerders).
Bij planteneters wordt door een enorme hoeveelheid aan bacteriën in de voordarm (voormaag cq magen) of in de blinde- en dikke darm plantaardig voedsel omgezet (gefermenteerd) in verzadigd vet. Feitelijk worden planten via een omweg veranderd in verzadigd vet en vervolgens opgenomen in de darmen.

Vleeseters
Vleeseters hebben een relatief kort spijsverteringsstelsel met een relatief kleine inhoud.
Het spijsverteringsstelsel is hoofdzakelijk gebaseerd op vertering door enzymen. De enzymen breken de voedingsstoffen af die door de dunne darm worden opgenomen.

Omdat de dikke darm relatief erg kort is zijn carnivoren slecht in staat planten te verteren.

De mens
De mens beschikt niet over een voormaag (voorvertering) en ook hebben wij relatief, in verhouding tot vele dieren met hetzelfde model spijsverteringssysteem een kleine blinde- en dikke darm en dus weinig na vertering. Ons verteringssysteem beschikt niet over de volumineuze inhoud aan bacteriën om planten goed te kunnen fermenteren. Aan de hand van de anatomie van de mens kunnen wij niet anders concluderen dan dat wij slecht planten kunnen verteren en carnivoor zijn.

Toch zijn er ook wel aanwijzingen dat de mens behalve carnivoor ook verzamelaar is, oftewel omnivoor. Om een vergelijking te maken nemen we de bruine beer als voorbeeld. De bruine beer lijkt qua verteringssysteem behoorlijk op de mens met dit verschil dat de bruine beer een in verhouding veel langere dunne darm heeft. Door die relatief lange blinde darm is hij is staat suikers uit vruchten op te nemen en deze in de vorm van vetopslag mee te nemen voor zijn winterslaap. De zaden komen onverteerd weer bij de ontlasting naar buiten. Daarom zijn beren enorm belangrijk voor het verspreiden van zaden. Als we naar zijn spijsvertering kijken kan de bruine beer alleen zeer licht verteerbare planten verteren.

De menselijke dunne darm kan suikers uit vruchten opnemen en opslaan als vet. Toen de mens nog dicht bij de natuur stond was dat  enorm belangrijk om net als de beer een vetreserve op te bouwen om de winter te overleven.
Dat is ook direct de negatieve kant van de zo gezond geachte fruitsuikers. Fruitsuikers en ook alcohol kunnen maar door een zeer beperkt aantal cellen in ons lichaam verbruikt worden en worden daardoor direct vanuit de dunne darm naar de lever getransporteerd en daar omgezet in vet.

De van oorsprong zo belangrijke functie van fruitsuikers keert zich in onze moderne tijd tegen ons.

Ook voor de mens geldt dat wij alleen zeer licht verteerbare planten kunnen verteren.

Conclusie
Conclusie is dat de mens een omnivoor is met dien verstande dat het kleine deel herbivoor in ons ervoor zorgt dat wij vetreserve opbouwen waar wij geen gebruik meer van maken en het verstandiger zou zijn als wij ons als carnivoor gedragen.