Om u nog beter van dienst te kunnen zijn gebruiken wij cookies
Geen probleem
Liever niet
Onze cookies
Gezondheid slagaders aantoonbaar verbeteren en risico’s verkleinen

Hart- en vaatziekten

WELenZIJN is gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van hart- en vaatziekten. Het doel is de gezondheid van de slagaders aantoonbaar te verbeteren en de risico's te verkleinen!

Een verhoogde bloeddruk, een verhoogde cholesterolwaarde, een infarct en een bloeding in het slagaderstelsel zijn gevolgen van een steeds verder verslechterende gezondheidstoestand van de slagaders. Hierdoor verouderd de vaatwand sneller, wordt deze hard en broos en ontstaan er ontstekingsreacties. Dit is een langzaam voortschreidend proces dat vaak al op zeer jonge leeftijd begint. Naar mate de vaatleeftijd stijgt nemen ook de risico's tot het krijgen van hart- en vaatziekten en de gevolgen hiervan toe.

Door de gezondheidstoestand van de slagaders te herstellen wordt de vaatwand meer flexibel, sterker, wordt de doorstroming beter en nemen de risico's op het krijgen van een infarct en/of een bloeding af.

 

Wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij nemen de tijd voor jou, informeren je uitgebreid en kunnen jou een goed beeld geven van alle aspecten van de behandeling en het beoogde resultaat.

Volgens de laatste cijfers van onder andere de hartstichting lijden op dit moment ongeveer 1 miljoen mensen in Nederland aan hart- en vaatziekten. Verwacht wordt dat dit er in 2040 meer dan 1,4 miljoen zijn. 28% van alle mensen in Nederland overlijdt aan hart- en vaatziekten. Per jaar zijn dat 38.432 mensen. Per dag zijn dat er 105. Daarnaast worden 1.000 mensen per dag opgenomen vanwege hart- en vaatziekten. De zorgkosten overstijgen de 8 miljard per jaar. De economische schade is vele malen groter.

Het is opmerkelijk dat wij jaren achtereen overspoelt worden met leefstijl- en voedingsadviezen. Toch laten de cijfers een zeer negatief toekomstbeeld zien.

Afgaande op de opgedane kennis en ervaring van de afgelopen 10 jaar ligt de oorzaak hierin dat wij juist op het gebied van leefstijl en voeding totaal verkeerd geinformeerd worden. Logisch ook, als alle adviezen juist zouden zijn, zouden er elk jaar minder mensen door hart en vaatziekten getroffen moeten worden. We mogen en moeten vaststellen dat wij in onze westerse moderne landen de plank op het gebied van hart-en vaatziekten behoorlijk mis slaan.

Hieronder vindt u een overzicht met informatie over de veel voorkomende hart- en vaatziekten.

> Beroerte

> TIA

> Herseninfarct

> Hersenbloeding

> Cholesterol

Deze pagina wordt op dit moment verder aangevuld

Hart- en vaatziekten komen niet uit de lucht vallen. Hart- en vaatziekten erf je niet van je ouders. Hart- en vaatziekten ontwikkel je. Wel kun je ze door erfelijke factoren eerder en/of sneller ontwikkelen.
Voordat mensen geconfronteerd worden met hart- en vaatziekten is er al vaak een lange weg van “ziek worden” aan voorafgegaan. Tijdens dit proces van “ziek worden” zijn er nog geen of geen duidelijke klachten en/of beperkingen waarneembaar.

Het begint allemaal door het achteruitgaan van de gezondheid/kwaliteit van het endotheel. Het endotheel is de binnenbekleding van de aders en is gevormd door allemaal cellen die tegen elkaar aan liggen. In ons lichaam hebben wij zo’n 6 triljoen van deze cellen.

Door een achteruitgang van de gezondheid van het endotheel ontstaat er ruimte tussen de onderlinge cellen waardoor stoffen vanuit de bloedbaan onder het endotheel terecht kunnen komen. Hierdoor ontstaat er in de vaatwand een ontsteking. Een ontstekingsproces dient als doel de schadeveroorzaker te elimineren en af te voeren waarna herstel kan plaatsvinden. Er speelt zich een continu proces af van het door het endotheel dringen van stoffen en het ontstekingsproces als gevolg. Door dit proces verdikt de aderwand en wordt de vrije doorgang van bloed langzaam steeds meer belemmert. Dit proces heet artherosclerose (slagaderverdikking).

Verdikkingen (ontstekingen) in de vaatwand kunnen de gehele slagader afsluiten maar ook kan de fibreuze kap spontaan openbreken. Op deze plek stolt het bloed en ontstaat een bloedprop (trombose). Deze bloedprop kan de gehele ader afsluiten en bij losraken elders in het lichaam vaten afsluiten met alle gevolgen van dien.

Tegelijkertijd dat het ontstekingsproces de slagaders doet vernauwen wordt de slagaderwand door de ongezonde toestand stijver, harder en brozer. Dit noemen we arteriosclerose (slagaderverharding).

Artherosclerose en arteriosclerose worden beide samengevat onder de noemer slagaderverkalking.

Door het vernauwen van de doorstroom en het verharden van de vaatwand stijgt de bloeddruk. De stijgende bloeddruk in combinatie met de verzwakte aderwand kunnen leiden tot complicaties zoals een hersenbloeding of aneurysma.

De gezondheid van ons vaatstelsel wordt bepaald door drie factoren; de voeding, de stress en de vervuiling. Door ongezonde en vervuilde voeding, overmatige stress waaraan wij onszelf blootstellen en/of vervuiling verslechtert de gezondheid van de endotheelcellen (endotheel disfunctie).

Endotheel disfunctie treedt vaak al op in de eerste 10 levensjaren waarna het zich zeer langzaam verder ontwikkeld tot het moment dat er klachten of levensbedreigende situaties ontstaan en je geconfronteerd wordt met hart- en vaatziekten. Soms is het eerste symptoom gelijk ook de laatste.

De meeste mensen doen hun best om gezond te leven, “gezonder” eten en meer bewegen, echter de informatie over wat werkelijk gezond eten en bewegen inhoudt zodanig dat het ons lichaam gezond en vitaal houdt inclusief hart en vaten klopt niet met de werkelijkheid. De realiteit is dat wij te veel eten maar te weinig gezonde voeding binnenkrijgen dat werkelijk gezond is. Hierdoor raken wij ondervoed en worden we ziek.

Naast de leefstijlvragen zoals roken, bewegen en vet eten gelden een verhoogde bloeddruk en een verhoogde cholesterol waarde in beginsel als zijnde bepalend voor een risico inventarisering met betrekking tot hart- en vaatziekten. Ook diabetes wordt gezien als een risicofactor.
Kan bovenstaande nog wel stand houden met de huidige kennis? Het is bekend dat 40% van de mensen met een hartinfarct geen verhoogd cholesterolgehalte en geen verhoogde bloeddruk hebben.

Bloeddruk
Als er bloeddrukverlagende medicatie wordt voorgeschreven dat dient de bloeddruk gemeten aan de bovenarm als standaard voor het gehele vaatstelsel.
Ook hier moeten wij onze bedenkingen hebben. De bloeddruk gemeten aan de bovenarm verschilt van de bloeddruk bij het hart (centrale bloeddruk). Bloeddrukmedicatie beïnvloed de bloeddruk gemeten aan de bovenarm maar minder of niet de bloeddruk bij het hart. Hierdoor kan de bloeddruk ondanks het gebruik van medicatie bij het hart nog steeds te hoog zijn.

Cholesterol
Ook is er inmiddels steeds meer informatie bekend dat cholesterol (vetachtige stof) enorm belangrijk is voor een goede gezondheid. Cholesterol is een belangrijk onderdeel van de opbouw van de celmembraan. Cholesterol is cruciaal voor de vorming van de verschillende vormen van vitamine D. Cholesterol is belangrijk voor het goed functioneren van de hersenen. Een te laag cholesterol wordt in verband gebracht met geheugenverlies, de ziekte van Parkinson en een variëteit van neurologische problemen waaronder depressiviteit, risico op suïcide neigingen, mogelijk gewelddadig gedrag en agressie.
Cholesterol wordt in de lever gemaakt en de lever heeft een goede reden dit te doen. Een verhoogde cholesterolwaarde is geen risico maar een signaal dat er ontstekingsprocessen gaande zijn in de vaatwand.

Werkelijk inzicht bieden
Waar het werkelijk om draait is de gezondheidstoestand van de slagaders. Of er, en in welke mate er slagaderverdikking (atherosclerose) aanwezig is, of er, en in welke mate er vaatwandverharding (arteriosclerose) aanwezig is en wat de bloedruk in de aorta is. Dit is met de Pulse Wave Analyse (Arteriograph)* duidelijk en inzichtelijk in kaart te brengen. Om de waarden uit deze meting goed te kunnen interpreteren wordt er ook een Rust ECG (ElektroCardioGram) en een HRV (Heart Rate Variability) meting gedaan.

*De Arteriograph is een bloeddrukgolf analyse apparaat en wordt in vooraanstaande ziekenhuizen gebruikt waaronder het Erasmus MC in Rotterdam en het AMC in Amsterdam.

Het onderzoek.
Met de Pulse Wave Analyse (drukgolfanalyse), Rust ECG (ElektroCardioGram) en HRV (Heart Rate Variability) wordt de gezondheid van het vaatstelsel en het hart in kaart gebracht.
Met deze apparatuur is het mogelijk al in een zeer vroeg stadium slagaderverkalking (artherosclerose en arteriosclerose) inzichtelijk te maken. Naast het inzichtelijk maken van de gezondheid en vitaliteit van de slagaders wordt ook de vitaliteit van het hart gemeten. Aan de hand van die gegevens kunnen we een inventarisatie maken van de daaruit voortvloeiende risico’s en een behandelplan opstellen om herstel en/of klachten.

Weerstand slagaders en bloeddruk in de aorta.
Het bloed stroomt via de grote slagader naar de kleine slagaders. Als de slagaders zijn aangetast door slagaderverdikking en -verharding dan moet het hart meer moeite doen om het bloed erdoorheen te pompen. Hierdoor stijgt de bloeddruk gemeten aan de bovenarm maar vooral ook in de aorta.
Met de Pulse Wave Analyse wordt de weerstand die de bloedstroom ondervindt in de slagaders gemeten (Augmentatie Index (Aix)). Belangrijk voor het juist interpreteren van deze waarde is te weten wat de verhouding sympathicus/parasympathicus is. Als het sympathische zenuwstelsel meer actief is zorgt het samentrekken van de spieren rond de kleine slagaders ook dat de weerstand hoger is. Uitleg hierover >>. Ook wordt het verschil in bloeddruk aan de bovenarm en in de aorta gemeten.

Hieronder zie je een tweetal voorbeeld metingen. Bovenste meting vertaalt “gezonde” en onderste meting “ongezonde” meetwaarden.
In voorbeeld 2 zie je dat de bloeddruk in de aorta (SBPao) hoger is dan de bloeddruk gemeten aan de bovenarm (Sys). Dit geeft al direct aan dat het meten van de bloeddruk aan de bovenarm niet altijd een representatief beeld geeft van de bloeddruk in de aorta. Het gevolg hiervan is dat bloeddrukmedicatie afgestemd wordt op waarden gemeten aan de bovenarm en niet op waarden van de aorta waardoor de kans aanwezig blijft, ook na gebruik van medicatie dat de bloeddruk in de aorta te hoog blijft.

Ook is te zien dat de weerstand in de slagaders (Aix Brachial) en (Aix aortic) in voorbeeld 1 veel lager is dan bij voorbeeld 2. Hoe lager de weerstand (Aix) hoe minder weerstand en des te gezonder de slagaders. We spreken van gezonde waarden als de Aix Brachial (bovenarm) in ieder geval lager is dan -10% (<-30% is optimaal) en de Aix aortic (aorta) lager is dan 33%.

In voorbeeld 2 is te zien dat wij hier te maken hebben met duidelijke aanwijzingen van aanwezige vaatschade.

Flexibiliteit van de aorta.
De aorta oftewel de grote lichaamsslagader is de eerste grote slagader die het bloed vanuit het hart verdeeld naar de kleinere slagaders. In tegenstelling tot de kleinere slagaders heeft de aorta geen spier waarmee de doorstroomcapaciteit kan worden geregeld. Het is belangrijk dat de aorta sterk en flexibel is. De flexibiliteit van de aorta neemt, naarmate je ouder wordt af. Dit proces wordt echter versneld door invloed van arteriosclerose (slagaderverharding) al dan niet in combinatie met Atherosclerose (slagaderverdikking). Dit kan de aorta dusdanig verzwakken dat deze als een soort ballon opgeblazen wordt en uiteindelijk kan gaan scheuren (aneurysma).

De flexibiliteit van de aorta wordt gemeten aan de hand van de capaciteit waarmee de aorta in staat is de drukgolf die een hartslag veroorzaakt op te vangen. Deze drukgolf gaat in een gezonde flexibele aorta langzamer dan in een harde aangetaste aorta. We noemen dit de Pulse Wave Velocity Aorta(PWVao). De PWVao wordt in een diagram weergegeven in een vergelijking met volksgemiddelde. Hier komt een zogezegde vaatleeftijd uit die je vergelijken kunt met de BMI.

Hieronder staan twee voorbeeldmetingen. De Bovenste meting vertaalt weer “gezonde” en onderste meting “ongezonde” meetwaarden.
In voorbeeld 3 zie je dat de PWVao aanmerkelijk lager is dan de PWVao in meetvoorbeeld 4. Doordat de aortawand flexibel is absorbeert deze de drukgolf en gaat de snelheid waarmee de drukgolf zich door de aorta verplaatst omlaag. Hoe lager de PWVao hoe langzamer zich de drukgolf, die de hartslag veroorzaakt, zich door de aorta verplaatst en hoe flexibeler de vaatwand en visa versa. De PWVoa wordt weergegeven in meter per seconden (m/s). We kunnen spreken over een normale PWVao waarde als deze lager is dan 9,7 m/s. Optimaal is een waarde beneden de 7 m/s.
Doordat de drukgolf zich relatief langzaam door de aorta beweegt komt de reflectiedruk van de drukgolf ook relatief laat terug. Hierdoor heeft deze reflectiedruk geen negatief effect op de bloeddruk. Als de aorta aangetast is en verhard kan de reflectiedruk een bloeddruk verhogend effect hebben. De tijd die de reflectiedruk nodig heeft om terug te komen noemen we de Return Time (RT) en wordt weergegeven in milliseconden (ms). Een gezonde RT waarde ligt boven de 124 ms.

Vaatleeftijd.
In onderstaande voorbeelden zie je welk effect deze waarden hebben op de vaatleeftijd en de daarbij horende risico’s. In voorbeeld 3 is de vaatleeftijd 35 jaar terwijl de persoon in kwestie zelf 48 jaar is.
In voorbeeld 4 kan de vaatleeftijd niet eens weergegeven worden omdat de gezondheid van de aorta relatief zo “slecht” is terwijl deze persoon in kwestie maar pas 56 jaar is.

Bloedopname hartspier.
De linker kransslagader levert bloed en zuurstof aan de linker hartspier. Deze ader levert hoofdzakelijk tijdens het ontspannen van de hartspier. De bloeddruk tijdens het ontspannen van de hartspier (onderdruk) en de ontspantijd spelen een cruciale rol in de bloedvoorziening van de linker hartspier.
De mate waarin de linker hartspier zicht vult met bloed wordt uitgedrukt in een getal DRA (Diastolic Reflection Area). Hoe hoger dit getal hoe beter de hartspier zich vult met bloed en in staat is een goede systole (samentrekken van hartspier) te produceren. Een gezonde DRA waarde ligt boven de 40.

Hieronder staan twee voorbeeldmetingen. De Bovenste meting vertaalt weer “gezonde” en onderste meting “ongezonde” meetwaarden.

In voorbeeld 5 en 6 is een duidelijk verschil te zien tussen de DRA waarde. Een minder goede vulling van de linker hartspier kan te maken hebben met een meer of minder verstopte kransslagader of een beschadiging van de hartspier zelf door bijvoorbeeld een hartinfarct in het verleden.

Flexibiliteit van het hart (stress).
Elke hartslag verschilt van de vorige hartslag. Het hart past elke slag aan, aan de specifieke omstandigheid van ons lichaam. De Hart Ritme variatie (HRV Heart Rate Variability) geeft aan de mate waarin het hart in de herstelmodus (parasympathicus) dan wel in de werkmodus (sympathicus) staat. Voor het hebben van een goede gezondheid is het belangrijk dat deze twee in evenwicht zijn.

Hieronder zie je twee voorbeelden van de hart ritme variatie (HRV). Bij voorbeeld 7 zie je dat de onderlinge tijd tussen elke hartslag verschild. Hier staat het lichaam in de herstelmodus. Het parasympathische deel van het autonome zenuwstelsel* is actief, het stressniveau is laag.
In voorbeeld 8 zie je dat er geen variatie is van de tijd tussen de hartslagen. Het lichaam staat nu in de werkmodus. Het sympathische deel van het autonome zenuwstelsel is actief, het stressniveau is hoog.

*Het autonome zenuwstelsel is dat deel van het zenuwstelsel dat een groot aantal onbewust plaatsvindende functies reguleert. Het autonome zenuwstelsel regelt vooral de werking van inwendige organen, onder andere de ademhaling, de spijsvertering en het verwijden en vernauwen van bloedvaten en het beïnvloedt ook de hartslag.

 

Als het sympathisch deel van het zenuwstelsel actief is (stress hoog) dan heeft dat invloed op de kleine slagaders. De spieren rond de slagaders trekken samen waardoor de doorgang kleiner wordt. De weerstand die het hart moet overwinnen om het bloed door de kleine slagaders te kunnen laten stromen gaat omhoog (Aix waarde). Hierdoor stijgt de bloeddruk.
Is het lichaam lange tijd onderhevig aan stress dan gaat dit ten koste van de gezondheid van de slagaders en de algehele gezondheid.

In de moderne westerse tijd van tegenwoordig komt het vaak voor dat het lichaam meer in de werkmodus staat dan in de herstelmodus. Oftewel het lichaam is onderhevig aan stress. Doordat het lichaam te weinig in de herstelmodus staat is de kans dat wij ziek worden vele malen groter. Deze stress kan zowel een psychisch als ook fysieke oorzaak hebben. Psychische stress kan onder andere worden veroorzaakt door; genegeerd worden, niet gehoord worden, buitengesloten worden, niet gewaardeerd worden, enz. Fysieke stress kan veroorzaakt worden door ziekte maar ook bijvoorbeeld door sport.

De Hart Slag Variatie (HRV) wordt weergegeven middels de Cardio Stress Index (CSI) en wordt weergegeven op een schaal 0% – 100%. Een waarde kleiner dan of gelijk aan 25% geeft een grote variabiliteit aan en daarmee een groot reactievermogen van het hart. Als de Stress waarde langdurig hoog is (hoger dan 50%) kan dit schade toebrengen aan de gezondheid.

Behandeling van hart- en vaatziekten bestaat uit twee onderdelen. Het wegnemen van de veroorzaker en het herstel van de gezondheid van de slagaders.
De oorzaak van hart- en vaatziekten is in zeer veel gevallen te herleiden naar voeding, vervuiling en lichamelijke stress. Door het aannemen van een gezond voedingspatroon en het nuttigen van gezonde en schone voeding zetten we al een grote stap in de goede richting. Ook zal, als dit uit de metingen zal blijken, de lichamelijke stress moeten worden terug gebracht tot een acceptabel niveau. Lichamelijke stress lift enerzijds mee op onze gezondheid maar is ook beïnvloedbaar door training via ademhalingsoefeningen en bewustwording.
Door het aannemen van een gezond voedingspatroon, het nuttigen van gezonde en schone voeding en het regulieren van de lichamelijk stress zullen in veel gevallen hart- en vaatziekten zich niet verder ontwikkelen.
Om de gezondheid van de vaatwand te herstellen passen wij een suppletiekuur toe die het lichaam helpt de vaatwand te herstellen en weer gezond(er) te maken. Als de vaatwand herstelt en de ontstekingsreacties afnemen zal het lichaam hierop reageren door op eigen kracht de vaten weer schoon te maken. Een van de gevolgen daarvan is dat in veel gevallen de bloeddruk en de cholesterolwaarde zullen normaliseren.
Elke 3 maanden wordt een uitgebreid hart- en vaatonderzoek verricht om de voortgang te monitoren. Op die manier krijgen we inzicht in de mate waarin de gezondheid van de vaten is verbeterd en risico’s zijn verminderd. Dit wordt herhaald totdat een aantoonbaar acceptabele gezondheid is bereikt.
Vaak zien wij dat hart- en vaatziekten niet altijd op zichzelf staan. Het kan dus zijn dat aanvullende behandeltrajecten nodig zijn om deze klachten/ziekten met succes het hoofd te bieden. Denk hierbij aan overgewicht, diabetes, apneu, darmproblemen, enz.

Het resultaat van onze behandelingen is vaak een duidelijk meetbare verbetering van de gezondheid van uw hart en vaatstelsel. Dit herstel is merkbaar door onder andere het krijgen van een betere basisconditie, het zich fitter voelen, geen last meer van pijn in de benen hebben, een gezonde bloeddruk hebben en het in overleg met uw arts/specialist verminderen en zelfs stopzetten van gebruikte medicatie.
Veel mensen reageren naar ons dat zij, wat gezondheid betreft weer meer vertrouwen hebben in de toekomst.