Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-690334

Verberg menu  
 

Kijk naar onze video's over afvallen en laat je informeren!

OvergewichtEen gezond gewicht realiseren is wel degelijk mogelijk. Het vraagt bewustwording en inzet dit te bereiken!
Een gezond gewicht behouden is geen kwestie van volhouden maar een kwestie van keuzes maken en toepassen!

Iedereen heeft het erover, iedereen heeft een min of meer haat liefde verhouding met de weegschaal. Wat is overgewicht, wat is de oorzaak, wat zijn de gevolgen en wat kun je er werkelijk aan doen. Een ding is duidelijk, over niets is meer informatie te vinden en meer te doen dan over overgewicht.
Overgewicht heeft een bijzondere plek binnen de gehele samenleving en de gezondheidzorg. Enerzijds is het een luxe dingetje, anderzijds is het enorm groots met verregaande gevolgen op het gebied van persoonlijke welzijn en welbevinden.
Als we overgewicht en de gevolgen eerlijk en reëel bekijken is het gezondheidsprobleem en doodsoorzaak nummer 1 in de westerse wereld. Gemiddeld genomen lijdt 50% van de Nederlandse bevolking aan overgewicht in meer of mindere mate. En dit aantal stijgt nog steeds.

Overgewicht is niet alleen hinderlijk, maar ook erg ongezond. Veel klachten en/of ziekten zijn direct terug te voeren naar of gaan hand in hand met overgewicht en ongezonde voeding. Voorbeelden hiervan zijn: hoge bloeddruk, diabetes (suikerziekte), maag- en darmklachten, hart- en vaatziekten, apneu, chronische vermoeidheid, dementie en kanker. Om nog maar te zwijgen van het psychische leed, dat veroorzaakt wordt door overgewicht. Dit is een minstens even groot onderschat lijden. Denk maar eens aan het slechte zelfbeeld van veel dikke mensen en het lage zelfvertrouwen dat daardoor wordt veroorzaakt. Of depressiviteit en het zich buitengesloten voelen of eenzaamheid.

Wist u dat op dit moment meer mensen op deze aardbol overlijden aan overvoeding dan aan ondervoeding.

Overgewicht is al het gewicht wat te veel aanwezig is.
Het teveel aan vet
Het teveel aan orgaanmassa
Het te veel aan spiermassa

In contrast met bovenstaande zijn de meeste mensen juist “uitgedroogd”.
Wij zien veel mensen die een vochtpercentage hebben van ongeveer 40% terwijl deze eigenlijk tussen de 55 en de 65% moet zijn met een klein verschil tussen mannen en vrouwen.

Het lichaam zal altijd proberen de samenstelling tussen de verschillende onderdelen in een gezond samenhang met elkaar te realiseren. Als het lichaamsvet stijgt zal ook de orgaanmassa qua gewicht omhoog gaan en is er meer spiermassa nodig om het geheel in beweging te houden. Omdat wij het vocht niet aanvullen zal dit verhoudingsgewijs lager worden waardoor wij langzaam uitdrogen en het lichaam de afvalstoffen niet meer goed kan afvoeren en deze zich langzaam in het lichaam gaan ophopen.

In bovenstaand diagram zie je de BMI met daarbij de veranderingen tussen de onderlinge onderdelen van het lichaam als het gewicht toeneemt (lichaamssamenstelling).
Meer informatie over BMI >>

De Lichaamssamenstelling bestaat uit een aantal onderdelen;

BCM (Body Cell Mass)
Al het weefsel dat het meest door de stofwisseling beïnvloed wordt.
Hieronder vallen onder andere; spierweefsel, orgaanweefsel, rode bloedcellen en centraal zenuwstelsel.

ECM (Extra Celluair Mass)
Weefsel dat niet of nauwelijks beïnvloed wordt door de stofwisseling.
Hieronder vallen onder andere: skelet, huid, bloedplasma, urine, lymfe en weefselsappen.

Spieren
Het spierweefsel in ons lichaam is onderdeel van het BCM.

Water
Het water dat via de mond ingenomen is en nog niet door het lichaam is geabsorbeerd wordt niet meegenomen in deze waarde.

Het water in het lichaam is onder te verdelen in Extra Cellulair Water (ECW) en Intra Cellulair Water (ICW). Het ICW is onderdeel van het BCM en het ECW is al het water dat daarbuiten valt.

VET
Het vet vormt, in het kader van overgewicht een bijzonder onderdeel van de lichaamssamenstelling en is onder te verdelen in dynamisch- en statisch vet.

Het dynamisch vet is het deel vet dat nodig is voor het goed functioneren van het lichaam. Dit vet zit als dempingsmateriaal onder onze voetzolen, zit als smeermiddel in onze spieren en gewrichten, zit als een dun laagje onder onze huid om deze zacht en soepel te houden, zit ter bescherming rond onze organen, dient als vitamine opslag en is een voorraad energie die ter beschikking staat bij energietekort.

Het statisch vet is net als het dynamisch vet een potentiële voedselreserve maar met het verschil dat het alleen gebruikt wordt in uiterste nood zoals ernstige ondervoeding en hongersnood.

De specifieke veranderingen binnen de lichaamssamenstelling verschillen van persoon tot persoon.

Dit is een interessante vraag. Het is merkwaardig te moeten constateren dat juist de mensen die lijden onder overgewicht gemiddeld genomen meer hun best doen en letten op wat zij eten. Vaak hebben zij al meerdere lijnpogingen achter de rug. Toch lukt het hen niet om van het overgewicht af te komen. Sterker nog. Het overgewichts-probleem met al zijn bijkomende gezondheidsproblemen wordt alsmaar groter.
Wij moeten dus tot de conclusie komen dat het veelal niet aan de mensen zelf ligt dat zij lijden onder overgewicht. Rijst nog steeds de vraag wat dan wel de oorzaak is dat wij mensen in toenemende mate onder overgewicht lijden?

Overgewicht vindt zijn oorzaak voor het grootste aandeel in de veranderende voeding en voedingspatroon in de afgelopen generaties en de onjuiste informatie die gegeven wordt over voeding. Deze informatie krijgen wij in de meeste gevallen via ouders, school, reclame-uitingen op de televisie, radio, bladen en de winkel. Aanvullend op voorgaande zin willen wij met klem vermelden dat je niet je ouders kunt verwijten dat zij jou verkeerde voeding hebben gegeven immers zij doen/deden ook hun best met de informatie en kennis die zij krijgen/kregen.

De voeding, de kwaliteit, het productieproces en de samenstelling is door de loop der generaties enorm veranderd. De voedingsindustrie is voor een overgroot deel gericht op kwantiteit in plaats van kwaliteit, waardoor onze voeding veranderd en steeds armer wordt waardoor wij enerzijds te veel eten en anderzijds te weinig goede voedingsstoffen binnenkrijgen. Daarnaast zorgt vervuiling door bestrijdingsmiddelen en conserveringsmiddelen er voor, dat in ons lichaam gifstoffen worden opgeslagen. En omdat we te weinig drinken, is ons lichaam niet meer in staat om de afvalstoffen af te voeren.
We kiezen vaak voor bewerkte voeding, omdat het makkelijk, meer voorhanden en snel is, maar we realiseren ons te weinig dat de samenstelling en kwaliteit van deze voeding uit puur commercieel oogpunt wordt aangeboden en niet omdat het gezond is. De verhoudingen tussen de verschillende voedingsgroepen die een mens nodig heeft om het lichaam gezond eb vitaal te houden is totaal ontspoort. Onze hedendaagse westerse voeding vormt een groot risico voor de gezondheid en welzijn.

> Video uitleg oorzaak overgewicht

Naast het overgewichtsvet is er ook vet aanwezig dat nodig is om het lichaam gezond en soepel te laten functioneren. Dit zogenaamde dynamische vet is het smeermiddel van ons bewegingsapparaat. Het beschermt de organen en bloedvaten en houdt de huid soepel en strak. Als dempingsmateriaal onder onze voetbeenderen is het onmisbaar tijdens het lopen. Dit vet is verdeeld over het hele lichaam en dient tevens als voedselreserve bij grote inspanning of extreme kou.

Dynamisch vet wordt door het lichaam op peil gehouden en is belangrijk voor een goede gezondheid en een soepel lichaam.

Overgewichtsvet (statisch vet) is voedsel dat het lichaam, in de vorm van vet, bij overdaad opslaat als potentiele reserve om ten tijde van hongersnood te kunnen overleven. Het is een onderdeel van het overlevingsmechanisme. Bij ernstige voedsel tekorten (hongersnood) gebruikt ons lichaam dit opgeslagen noodrantsoen als voeding om te overleven.

Statisch vet is net als dynamisch vet een potentiele reserve aan voeding, echter met het verschil dat het statische vet pas gebruikt wordt in uiterste nood zoals ernstige ondervoeding en hongersnood.

Veel mensen zoeken de oplossing van het overgewicht in het “lijnen”. Lijnen in de vorm van minder eten, anders minder eten, te weinig eten en eventueel meer bewegen of sporten. Maar wat gebeurt er in het lichaam als wij dat gaan doen en wat zijn de gevolgen.

Om te begrijpen wat er in het lichaam gebeurt is het belangrijk om een paar dingen te weten over hoe het lichaam functioneert.

Als er wordt gelijnd dan moet het lichaam de benodigde voedingsstoffen om te kunnen functioneren ergens anders vandaan halen om het tekort dat via de mond genuttigd wordt aan te vullen.
Zoals al eerder beschreven dient het dynamische vet er voor om eventuele tijdelijke voedingstekorten aan te vullen. Dit is dan ook het eerste waar je tijdens het lijnen op gaat interen. Maar we hebben ook gelezen dat het dynamische vet een belangrijke taak heeft in ons lichaam. Als we door het lijnen structureel te weinig eten zal het lichaam meer en meer interen op het dynamische vet. Gevoel van honger, vermoeidheid, slapte en ook een slechte humeur zijn hier vaak een gevolg van. Ook gevoelige gewrichten kan hiervan een gevolg zijn.
Als door het lijnen het dynamsich vet te veel inteert zal het lichaam ook orgaanmassa en spiermassa gaan gebruiken om het voedingstekort aan te vullen. Veel mensen herkennen dit door de typische ingevallen wangen. Na verloop van tijd als het lichaam te veel is ingeteerd op gezonde onderdelen zal je merken dat het afvallen niet meer of nauwelijks lukt. Vaak zien wij dat mensen ongeveer maximaal een derde van het overgewicht kunnen afvallen met lijnen.

Wat de mensen zijn kwijtgeraakt is dynamisch vet, orgaanmassa en spiermassa. Het overgewichtsvet (statische vet) zit er gewoon nog steeds en wacht totdat de persoon in hongersnood komt wat niet zal gebeuren. Men ervaart dit ook dat na het lijnen de postuur niet veranderd is en men ervaart nog steeds overtollig vet op de probleemgebieden.
Als je stopt met lijnen omdat het niet meer lukt of dat je min of meer “tevreden” bent met het behaalde resultaat dan gaat het lichaam zodra die de kans krijgt alle proporties weer aanpassen zodat er weer een onderlinge samenhang bereikt wordt. Het overgewichtsvet is immers onveranderd gebleven. Het lichaam zal de orgaanmassa en spiermassa verhogen zodanig dat de onderlinge samenhang weer goed is. Het Jojo effect is het resultaat.
Hierbij komt ook nog dat mensen weer of terugvallen in hun oude voedingspatroon waardoor zij juist dik zijn geworden of dat zij in hun beleving het voedingspatroon naar beste kunnen aanpassen maar door onjuiste informatie weer in een koolhydraat rijk voedingspatroon belanden en het lichaam weer meer koolhydraten op gaat slaan als noodreserve oftewel overgewicht en men nog dikker wordt dan men al was.
Een ander bijkomend probleem is dat als je meerdere lijnpogingen achter elkaar doet het lichaam daarop gaat reageren door de stofwisseling op een lager pitje te zetten waardoor je nog gevoeliger wordt voor voeding en nog sneller zwaarder wordt en lijnen dus een averechtse werking krijgt.

Conclusie is dat lijnen in de vorm van minder eten, anders minder eten en eventueel in combinatie met meer bewegen of sporten niet werkt en/of zelfs averechts werkt. Ook kunnen door het traditioneel lijnen klachten verergeren, vermoeidheid toeneemt en de huid verslapt.

WELenZIJN heeft een therapie-concept ontwikkeld die u helpt op een gezonde en verantwoorde manier een gezond gewicht en een betere gezondheid te realiseren en te behouden.

Zoals al uitgelegd is het overgewichtsvet (statisch vet) een potentiele voedselreserve voor als wij te maken krijgen met extreme voedselschaarste (hongersnood). Er is echter nog een moment dat ons lichaam voortijdig gebruik mag maken van dit statische vet. Dit heeft te maken met de voortplanting. Op de cruciale momenten die te maken hebben met de voortplanting, denk hierbij aan bijvoorbeeld de zwangerschap, staat ons lichaam in een natuurlijke stand dat hij gebruik mag maken van alle overtollige massa in ons lichaam. Dit natuurlijke overlevingsmechanisme wordt aangestuurd vanuit de hersenen (hypothalamus) en is bedoeld om ten tijde van voedselschaarste de voortplanting (bestaansrecht) te waarborgen.

Door inname van het natuurgeneeskundig product WEZ Life wordt het lichaam in deze “overlevingsstand” gezet. Vervolgens maken wij zo efficiënt mogelijk gebruik van dit lichaamseigen functioneren door een gecontroleerde crisissituatie na te bootsen. Tijdens deze gecontroleerde crisissituatie hanteren wij een voedingstekort. Omdat het lichaam nu in deze “overlevingsstand” staat wordt het tekort aan voeding wat via de mond wordt genuttigd aangevuld met alle aanwezige overtollige massa in het lichaam waaronder ook het overgewichtsvet. Op deze manier kan er invloed worden uitgeoefend op de lichaamssamenstelling.

Door regelmatige controle worden de veranderingen in het lichaam in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt om een zo goed als mogelijk resultaat te bereiken. Tijdens deze consulten wordt telkens uw lichaamssamenstelling gemeten en met u besproken hoe de therapie verloopt en waar nodig bijgestuurd. Op deze manier wordt u bewust betrokken bij het veranderende proces wat in het lichaam gebeurt.
Het doel is u te helpen naar een gezondere lichaamssamenstelling. Een gezondere lichaamssamenstelling resulteert automatisch in een betere gezondheid en bij een gezonder lichaam hoort eenmaal een gezonder gewicht. Deze 3 items zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Om een gezond gewicht te behouden is het van belang dat wij ons er bewust van worden wat nu werkelijk gezonde voeding is die mijn lichaam voedt, beschermd en sterk houdt. Een groot misverstand is er dat mensen denken dat gezonde voeding minder lekker is en dat je helemaal niets meer mag eten.

Gun uzelf een gezond lichaam, een gezonde lichaamssamenstelling en een gezond gewicht en weiger langer jezelf ziek te eten.

Lees meer over;

> De WEZ Therapie

> Een gezond voedingspatroon

Hieronder vindt u een overzicht met informatie over veel voorkomende termen met betrekking tot overgewicht.

> BMI

Deze pagina wordt op dit moment verder aangevuld


Lees de ervarings verhalen van onze klanten
Wil je een afspraak maken of meer informatie?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek
 
Bel: 0318-690334
Lokaal tarief, geopend tijdens kantooruren
 
Stel direct uw vraag
Via de online chatfunctie