Verberg menu  
Verberg menu  

Kunt u niet direct vinden wat u zoekt, of heeft u vragen, dan kunt u onze klantenservice bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer:
0318-690334

Verberg menu  
 

Kijk naar onze video's over afvallen en laat je informeren!

Slaapapneu (osas)

Obstructieve slaapapneu treedt op als de tong in volume toeneemt en door zijn eigen gewicht tijdens de slaap inzakt en de luchtweg afsluit. Dit is een langzaam voortschrijdend proces wat in veel gevallen gepaard gaat met steeds luider snurken tijdens het slapen.

Door de tong te herstellen naar zijn oorspronkelijke volume behoudt hij tijdens het slapen zijn vorm, blijft hij op zijn plaats, blijft de luchtweg vrij en treden er geen apneu's meer op.

De tong maakt onderdeel uit van de lichaamssamenstelling. Het herstellen van de lichaamssamenstelling naar meer optimale gezonde waarden is een zeer succesvolle manier om obstructieve slaapapneu te bestrijden. Tegelijkertijd verdwijnen veel nevenklachten en ziekten zoals snurken, (extreme) vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, enz.

Uitlezing van de CPAP of na een slaaponderzoek komt de bevestiging dat er geen sprake meer is van slaapapneu en eventuele gebruikte apparatuur na overleg met de arts ingeleverd kan worden.


Kijk het hele interview van Chris >>

Wij willen benadrukken dat slaapapneu een formeel erkende medische aandoening is en dat onze behandeling een aanvulling kan zijn op de reeds bestaande behandelingen. Wij adviseren iedereen met slaapapneu onder controle te blijven bij zijn of haar arts zodat positieve veranderingen ten aanzien van slaapapneu en eventueel met slaapapneu samengaande klachten en/of ziekten gesignaleerd en bevestigd kunnen worden door deze arts. Wij spreken van herstel als dit door wederom ondergaan van een slaaponderzoek, het uitlezen van apparatuur of door de arts wordt bevestigd.

Slaapapneu of apneu (afkorting van slaapapneusyndroom) komt uit het Grieks en betekent letterlijk "niet adem halen". Dit is wat er werkelijk gebeurt. Iemand met apneu ademt tijdens de slaap een aantal keren voor een bepaalde tijdsduur niet. Bijvoorbeeld 30 keer per uur gemiddeld 20 seconden. Hoe vaak een apneumoment voorkomt en hoe lang zo’n moment duurt varieert zeer stekt van persoon tot persoon.

Signalen dat iemand slaapapneu heeft worden vaak als eerste opgemerkt door de partner die naast de betreffende persoon slaapt. Diegene neemt de uiterlijke kenmerken van apneu waar zoals het steeds luider snurken, het zeer traag en zwaar ademhalen, het tijdelijk stoppen van de ademhaling, het plotselinge ontwaken en aanvallen van ademnood.

Mensen met slaapapneu hebben vaak last van vermoeidheid. Bij verergering van apneu vallen deze mensen te pas en te onpas, bijvoorbeeld bij het lezen van de krant, in slaap. Concentratieproblemen, geheugenstoornissen en prikkelbaarheid zijn gevolgen als apneu zich verder ontwikkeld. Apneu is een langzaam en slopend proces voor lichaam en geest.
Naast de gezondheidsrisico’s kan slaapapneu grote gevolgen hebben voor de relationele sfeer binnen het gezin, het werk en het sociale leven. Apneu kan de persoon in kwestie enorm in zijn vrijheid beperken.

Apneu wordt ingedeeld in 3 soorten namelijk:
1. CSAS (centraal-slaapapneusyndroom). Ademstop door te weinig prikkels vanuit de hersenen om te ademen. Oorzaken in deze categorie lopen uiteen van onbekend, hersen-, hart- en nierfalen, verblijf op grote hoogte en bepaalde medicaties.
2. OSAS (obstructief-slaapapneusyndroom). De tong  en/of andere zachte delen rond de luchtweg blokkeren de doorgang.
3. Een combinatie van beide bovenstaande vormen van apneu. Obstructief slaapapneu (OSAS) kan mogelijk centraal-slaapapneu (CSAS) helpen ontwikkelen.

De obstructieve vorm van apneu (OSAS) komt het meest voor. Dat is de vorm die naar onze ervaring met het meeste succes te behandelen is. Voortekenen van het ontwikkelen van deze vorm uit zich meestal wanneer hij of zij steeds luider gaat snurken. 

Obstructieve slaapapneu (OSAS) wordt ingedeeld in 3 gradaties. Die gradaties variëren van een combinatie van slaperigheid overdag tot het aantal apneu-momenten per uur tijdens de nachtrust, waarbij de zwaarste telt.

Men valt in slaap tijdens de volgende situaties:
- wanneer weinig aandacht van de persoon wordt gevraagd (bijvoorbeeld bij TV kijken): licht
- wanneer enige aandacht gevraagd wordt (bijvoorbeeld tijdens een vergadering): matig
- wanneer grote aandacht vereist wordt (bijvoorbeeld bij het autorijden): ernstig

 Het aantal apneu-momenten per uur tijdens de nachtrust is:
- 5-15 momenten: licht
- 15-30 momenten: matig
- 30 of meer momenten: ernstig

Voorbeeld; valt u tijdens een vergadering in slaap en heeft u meer dan 30 ademstops per uur dan heeft u een ernstige vorm van apneu.

Apneu is het moment wanneer zachte onderdelen rond de luchtweg de doorgang blokkeren waardoor de ademhaling stokt. De tong speelt daarbij de grootste rol. Zoals de tweede afbeelding laat zien, is het volume van de tong groter geworden. De tong zakt in rust door zijn eigen gewicht naar achteren en sluit de luchtweg af. Dat uitzakken komt doordat het weefsel in rust niet is staat is zijn vorm te behouden. Dat heeft echter niets te maken met het slapper worden van het weefsel. De tong is een goed getrainde spier. Alcoholgebruik  kan apneu bevorderen. Dat komt doordat het gebruik van alcohol alle spieren inclusief die van de tong doet verslappen.

Apneu behandelt men doorgaans met gebruikmaking van een CPAP (continous positive airway pressure) ofwel continu positief luchtdruk masker. Hiermee wordt door middel van een slang en een pasmasker op de neus en/of mond lucht onder een kleine overdruk ingeblazen waardoor de luchtweg open blijft. Bij lichte tot matige apneu wordt ook wel het MRA (mandibulair repositie apparaat) toegepast. Dit is een beugel die de onderkaak iets naar voren positioneert tijdens de nachtrust. Maagverkleining en keel-en neusaanpassingen worden eveneens toegepast voor de bestrijding van apneu.

Het is opmerkelijk dat bij alle regulier medische behandelmethoden van apneu hulpmiddelen en operatieve ingrepen worden toegepast waarbij slechts de symptomen worden bestreden.

Wij pleiten voor aanpak van de oorzaak.

Nogmaals, obstructief slaapapneu kan zeer succesvol worden behandeld. Na onze behandelmethode worden tijdens een slaaponderzoek geen bovenmatige apneumomenten meer waargenomen en is het gebruik van hulpmiddelen niet meer nodig.

Voordat wij echter uitleg geven over onze behandeling van apneu willen we graag eerst een aantal zaken verduidelijken.
De oorzaak dat de tong groeit moeten wij zoeken in onze dagelijkse voeding. Doordat wij steeds ongezonder eten ontspoort de lichaamssamenstelling steeds eerder en sneller. Over een gezonde lichaamssamenstelling kun je spreken als alle lichaamsonderdelen in de juiste proporties in overeenstemming met elkaar aanwezig zijn. Dit is tevens een van de basisvoorwaarden voor het gezond functioneren van het lichaam. In het geval van obstructieve apneu neemt dan het volume toe van de onderdelen rond de luchtweg met name de tong die in rust, liggend op de rug naar achter inzakt waardoor de doorgang steeds kleiner wordt en uiteindelijk geheel afsluit wat resulteert in een apneu. Vaak gaan mensen gaandeweg de jaren steeds luider snurken. Dat veelal een voorbode van obstructieve slaapapneu. 

Obstructieve apneu wordt vaak in verband gebracht met overgewicht. Dit is niet altijd het geval. We zien mensen met obstructieve apneu die helemaal niet te zwaar zijn qua lichaamsgewicht.

Door de lichaamssamenstelling te herstellen waaronder de zachte onderdelen rond de luchtweg inclusief de tong wordt de kans dat de luchtweg blokkeert tijdens de rust teruggebracht naar normale waarden en spreken wij niet meer van obstructieve apneu. Dit resultaat wordt bevestigd door het wederom doen van een slaaptest. Om dit resultaat te behouden is het van cruciaal belang dat het lichaam niet meer in de hoedanigheid wordt gebracht dat apneu kan optreden. Hiervoor is het aannemen van een gezond voedingspatroon van cruciaal belang.

Obstructief slaapapneu kan zeer succesvol worden behandeld met onze WEZ-Therapie. Zonder hulpmiddelen en zonder operaties. Definitief. Kijk hier voor nadere uitleg daarover.


Lees de ervarings verhalen van onze klanten
Wil je een afspraak maken of meer informatie?
Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek
 
Bel: 0318-690334
Lokaal tarief, geopend tijdens kantooruren